Impactstrategiesessie.

de basis voor impact

De impactstrategiesessie is een sterke basis om vanuit te werken wanneer je zicht wilt op je impact, en deze wilt vergroten. Wij werken met het model van de Theory of Change, dat in de wereld van impact meten als een standaard geldt.

Een ingevuld Theory of Change-model ziet er versimpeld als volgt uit:

Impactdoelen, ambitie en KPI's

Samen met een klein aantal voorlopers en beslissers van jouw organisatie stellen wij tijdens deze sessie scherp wat jullie impactdoelen zijn, wat jullie ambitie is en welke KPI’s horen bij jullie gewenste impact. Ook wordt hierbij een koppeling gemaakt met de Sustainable Development Goals (SDG’s) waar jullie als organisatie aan werken.

Wat levert het op?

  • Ingevulde Theory of Change: scherpgesteld hoe jouw organisatie wil bijdragen aan maatschappij en planeet
  • Advies over vervolgstappen voor impactstrategie, -monitoring en -communicatie
INVESTERING: €1.500 (EXCL. BTW)

Kennismaken
Een brandende vraag of vandaag nog aan de slag?