Visie en werkwijze.

kennis maken, voor impact

Wij helpen organisaties een positieve impact op mens en milieu te realiseren door impact te meten én te optimaliseren.

Waardeuitdrukking in de 21e eeuw gaat niet alleen over financiën en economie. Het gaat om de weerslag die jouw product of dienst heeft op de natuurlijke, menselijke én economische omgeving. Die weerslag noemen we impact en als je die meetbaar maakt, kun je sturen naar een duurzame toekomst.

Hoewel we onze dienstverlening altijd afstemmen op jouw wensen, werken we vanuit de volgende principes.

Testen en verbeteren

Om succes te boeken moet je weten wat werkt. Dat geldt ook voor je sociale en duurzame ambities. Daarom onderzoeken we niet ‘eventjes’ wat de stand van zaken is, maar testen we continu en denken we altijd mee waar jij kunt verbeteren. Zo helpen we jou je doelen te bereiken.

Communiceren en betrekken

Je klanten, medewerkers, financiers en andere stakeholders vragen steeds meer als het gaat om de impact op mens en milieu. Die wil jij natuurlijk kenbaar maken aan zo veel mogelijk partijen. Daarom helpen we, in samenwerking met onze partners, om hier goed en aantrekkelijk over te communiceren zodat je hen meeneemt in het proces.

Werken mét de klant

Wij werken niet voor, maar met de klant. Klinkt cliché, maar je bereikt nou eenmaal meer in een partner-partner-relatie dan in een klant-opdrachtgever-relatie. Daarom hechten we grote waarde aan contactmomenten en een zorgvuldig begeleid traject.

ONTMOET HET TEAM

Vul hieronder jouw gegevens in en wij nemen contact met je op

    Of neem direct contact op door ons te bellen

    “”

    Thomas RubenImpactadviseur