Toetreden tot de Code Sociale Ondernemingen

(H)erkenning van jouw sociale onderneming, om je stakeholders te laten zien dat impact first écht voorop staat

Waarom toetreden tot de Code Sociale Ondernemingen?

Wil jij dat jouw stakeholders niet hoeven te twijfelen aan de impact van jouw sociale onderneming? Dat zij in aanbestedingen jouw sociale onderneming gemakkelijk kunnen opvoeren als hun Social Return on Investment? Of wil je jouw sociale onderneming voorbereiden op de komst van de maatschappelijke BV (BVm)? De Code Sociale Ondernemingen is hiervoor het uitgesproken instrument.

De Code Sociale Ondernemingen toetst jouw manier van ondernemen aan de hand van de principes die sociaal ondernemerschap definiëren en kijkt daarin naar je totale onderneming.

De Code heeft de functie van een keurmerk, waardoor ondernemers kunnen laten zien dat ze een sociaal ondernemer zijn, door het logo van de Code te dragen. Dit geeft vertrouwen aan gemeenten, fondsen of andere ondernemers. De Code keurt echter niet, maar is een instrument voor her- en erkenning die de verwezenlijking van je maatschappelijke missie optimaliseert.

“Wij helpen jou te zorgen dat alle documentatie in orde is, zodat jouw sociale onderneming toegelaten wordt tot het Register”

Hoe wordt mijn sociale onderneming toegelaten tot het Register?

Jouw sociale onderneming wordt getoetst aan de hand van vijf principes. Als je de documentatie op orde hebt, gaat de Review Board van de Code over tot beoordeling. Wanneer jouw sociale onderneming is toegelaten tot het Register, vindt om de twee jaar een formele herbeoordeling plaats, om na te gaan of jouw onderneming nog steeds aan de criteria voldoet.

Voor elk van de vijf principes zul je aan een aantal criteria moeten voldoen.

PRINCIPE 1:

Missie – geborgd en meetbaar
 • De missie is opgenomen in de statuten
 • Uitwerking van missie, visie en strategie
 • Impactrapportage (jaarlijks)

PRINCIPE 2:

Stakeholders – bepaling en dialoog
 • Stakeholderbepaling
 • Stakeholderdialoog

PRINCIPE 3:

Financiën – in overleg en zorgvuldig afgewogen
 • Afgewogen financieel beleid

PRINCIPE 4:

Implementatie – registreren en reflecteren
 • Actieve participatie in het Register

PRINCIPE 5:

Transparantie – actief en toegankelijk
 • Publiek toegankelijke informatie op de website van de onderneming

Jouw partner in toetreding tot de Code Sociale Onderneming

Wij kennen de Code van A tot Z en begeleiden je graag bij jouw proces tot toetreding. Dat doen we zorgvuldig en op een manier die past bij jouw organisatie. We doorlopen daarbij de volgende stappen:

 • Stap 1: Inventarisatie. Welke principes heb je al op orde en welke moeten we aanpassen of toevoegen? Deze check voeren we kosteloos uit.
 • Stap 2: Plan en tijdpad. We stellen een plan en tijdpad voor en stemmen die met jou af.
 • Stap 3: Actie. We gaan aan de slag, waarbij wij je specifiek kunnen helpen met de documentatie voor principes 1 en 2, en actief kunnen begeleiden bij alles wat er moet gebeuren rondom principes 3, 4 en 5.
 • Stap 4: laatste check. We controleren of alles aanwezig en op orde is, zodat je over kunt gaan tot toetsing door de Review Board.

Kosten

Aan opname in het Register zijn kosten verbonden: eenmalig €100 inschrijfkosten en €250 per jaar. De kosten van onze begeleiding zijn afhankelijk van de uitkomst van stap 1: inventarisatie, die we kosteloos voor je uitvoeren.

Meer weten?

“Heb je vragen, of wil je nu al starten met toetreding? Ik help je graag verder.”

“”

Peter WindImpactmanager