Werken aan Biodiversiteit

vergroten van biodiversiteit in jouw omgeving!

Vaak is het voor organisaties heel begrijpelijk hoe gewerkt kan worden aan groenere energie, hergebruik van materialen of het ondersteunen van mensen. Hoe te werken aan een grotere biodiversiteit lijkt echter vaak onbekend, het wordt vergeten, of er wordt gedacht dat het onhaalbaar is om vanuit de eigen organisatie hieraan bij te dragen. Terwijl het verlies aan biodiversiteit in de wereld als een grote bedreiging wordt gezien voor onder andere onze voedselvoorziening. Ook draagt meer groen en biodiversiteit toe aan het geluksgevoel van mensen.

Kortom: het werken aan een grotere biodiversiteit en meer groen is belangrijk voor milieu en maatschappij. Gelukkig blijkt het werken aan meer biodiversiteit helemaal niet ingewikkeld te zijn en helpen wij jullie er graag bij!

Meetlat Biodiversiteit

De Meetlat Biodiversiteit is ontwikkeld door IPC Groene Ruimte en deze tool helpt op een hele duidelijke en concrete manier bij te dragen aan biodiversiteit in de eigen omgeving. Alexander Impact helpt organisaties deze biodiversiteit te vergroten aan de hand van de Meetlat Biodiversiteit.

De Meetlat Biodiversiteit is een laagdrempelige tool omdat deze niet uitgaat van het determineren en tellen van flora en fauna, maar het gaat om het in kaart brengen hoe de randvoorwaarden voor biodiversiteit vergroot kunnen worden. Door een afgebakend gebied te ‘scannen’ en in kaart te brengen welke randvoorwaarden er wel of niet aanwezig zijn, kan worden geïnventariseerd wat er gedaan kan worden om de randvoorwaarden voor biodiversiteit te vergroten. Dit maakt het werken aan een grotere biodiversiteit gemakkelijker, concreter en goedkoper dan veel ecologische onderzoeken.

Hierbij zijn vier hoofdgroepen van randvoorwaarden van belang. Het gaat om indicatoren die betrekking hebben op:

 • Bosgemeenschap en structuurvariatie;
 • Hoogteverschillen in het terrein en watergerelateerde indicatoren;
 • Planten: kruiden, mossen, bomen en struiken;
 • Schuilplekken en verplaatsingsmogelijkheden.

Aan de hand van deze hoofdgroepen met indicatoren wordt een gebied gescand en wordt een score toegekend aan dit gebied. Alexander Impact helpt met het uitvoeren van deze scan, en adviseert daarbij hoe jij de randvoorwaarden voor biodiversiteit in jouw omgeving kan vergroten. Eigenlijk zijn hier altijd al gemakkelijke ‘quick wins’ te vinden hoe jij snel, eenvoudig en goedkoop kan bijdragen aan meer biodiversiteit in jouw omgeving. Naast advies over de ‘quick wins’ laten wij ook zien wat je kunt doen als je een stapje extra wilt zetten om alles wat kruipt, zwemt en vliegt te helpen. Samen met de geholpen diertjes pluk je hier letterlijk de vruchten van.

IK HEB EEN VRAAG OVER WERKEN AAN BIODIVERSITEIT

Voor wie en hoe

Eigenlijk is de Meetlat Biodiversiteit voor iedere buitenruimte geschikt om te gebruiken als middel om te werken aan het vergroten van biodiversiteit in een omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het terrein rondom de fysieke locatie van jouw organisatie, school of in een specifieke wijk. Wel kunnen we een aantal type diensten onderscheiden hoe we bij verschillende behoeften kunnen helpen:

Quickscan en advies

De meest laagdrempelige en snelle vorm van het toepassen van de Meetlat Biodiversiteit in jouw omgeving is door het doen van een quickscan. Alexander Impact voert de quickscan uit en adviseert welke ‘quick wins’ jij hebt in het afgebakende gebied en hoe je op lange termijn kan werken aan meer biodiversiteit in jouw omgeving.

Investering: €750 (excl. btw)

Deze quickscan is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • Bedrijfsterreinen
 • Schoolpleinen 
 • Landbouwgebieden
 • Golfbanen
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN INTAKE

Participatietraject bewoners of kinderen

Een mooie manier om de Meetlat Biodiversiteit toe te passen is om samen met bewoners van een straat of kinderen van een school te werken aan verbetering van de biodiversiteit in hun omgeving. Alexander Impact helpt door het uitvoeren van een quickscan, en stelt een plan op hoe en waar samen aan de slag te gaan om biodiversiteit te verbeteren in de omgeving of tuinen. Desgewenst kan Alexander Impact hierin begeleiding bieden.

Dit aanbod is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Nieuwe wijken of wijkvernieuwing (ontwikkelaars/ gemeenten)
 • Scholen
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN INTAKE

Gebiedsverbetering of -ontwikkeling

Wanneer je grondig aan de slag wilt in een gebied om de randvoorwaarden voor biodiversiteit te verbeteren raden we aan om samen tot een grondig plan te komen en over een periode te monitoren en te werken aan verbetering. In dit (maatwerk)traject kijken we verder dan de ‘quick wins’, en wordt samen (aan de voorkant) gekeken hoe een gebied met fysieke ingrepen en aanpassingen in het beleid integraal wordt gestuurd op een grotere biodiversiteit.

Dit aanbod is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • Industrie- of bedrijventerreinen
 • Campussen
 • Parken, groenstroken en natuurlijke gebieden
 • Gebiedsontwikkeling (gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties)
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN INTAKE

Meer weten?

“Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op om meer te horen over de mogelijkheden!”

“”

Peter WindImpactmanager