Van lineair naar circulair ondernemen.

ga mee in de transitie

Het huidige economisch systeem is grotendeels lineair ingericht. Toch zien we een sterke verschuiving naar een circulair systeem. Zo streeft de rijksoverheid naar ‘volledig circulair in 2050’ en een ‘halvering van het grondstofgebruik in 2030’.

Kenmerken lineaire economie

In een lineair systeem zetten we grondstoffen om in een product die we na gebruik afdanken, ook wel ‘take-make-dispose’ genoemd. Dit systeem creëert schaarste van grondstoffen en vervuilt ons klimaat, zoals de plastic soep in de oceaan. In dit systeem is waarde gebaseerd op het maximaliseren van productie en verkoop.

Kenmerken circulaire economie

In een circulair systeem, waarin kringlopen worden gesloten en producten, onderdelen en grondstoffen worden behouden, is het uitgangspunt waardebehoud.

Er zijn drie manieren om dit te doen, die als combinatie het meeste effect sorteren. Het gebruik van grondstoffen wordt geminimaliseerd (reduce); hergebruik van producten en onderdelen wordt gemaximaliseerd (reuse); en individuele grondstoffen worden hergebruikt (recycle).

Voorbeeld: een boormachine, gemaakt van gerecyclede grondstoffen, die door meerdere gebruikers wordt gedeeld en die makkelijk te repareren is.

Welke aanpak past bij jou?

“Wil je aan de slag met circulariteit in jouw organisatie? Neem het proces van je productielijn onder de loep met een LCA (Life Cycle Assessment) of doe mee aan een creatieve brainstorm om te kijken welke stappen jij circulair kunt inrichten.”

“”

Joep PostmaCaptain Planet