Uitvoeren en innoveren.

maak de cirkel rond

Van lineair naar circulair ondernemen

Grondstoffen uit de natuur zijn als een optelsom. Als je ze sneller verbruikt dan de natuur kan reproduceren, ontstaat er een tekort. Wij willen jou en je organisatie helpen zo te ondernemen dat dit tekort wordt aangevuld, beperkt en in de toekomst zelfs wordt voorkomen. Binnen een circulair systeem ligt de focus dan ook op waardebehoud van producten, onderdelen en grondstoffen.

Als organisatie de verantwoordelijkheid nemen

Wij zijn er om jullie te helpen bij te dragen aan de verschuiving van lineair naar circulair denken en werken. Met strategieontwikkeling en innovatietrajecten rondom circulair denken en opereren, implementeren we een succesvolle, blijvende ontwikkeling onder medewerkers.

CO2-Prestatieladder

Wist je dat CO2-prestatieladder gecertificeerde bedrijven tot wel 10% korting krijgen op de inschrijfprijs van aanbestedingen? Hiernaast versterkt het je imago richting werknemers, klanten en leveranciers, en draag je als organisatie bij aan de internationale klimaatdoelstellingen voor een leefbare aarde.

Vergroening als business model

Duurzaam ondernemen een kostenpost? Het biedt juist nieuwe kansen en mogelijkheden! Met onze achtergrond in innovatie en ondernemerschap helpen we je nieuwe businessmodellen gericht op onder andere gebruik in plaats van bezit, lokaal en coöperatief in plaats van internationaal en beursgenoteerd, en hergebruik in plaats van vernietigen. Denk aan het gebruik van deelauto’s, de lokale energiecoöperatie van groene stroom en refurbished apparatuur. Op basis van jullie product of dienst gaan we aan de slag om jullie business modellen nieuw leven in te blazen.

Kennismaken
Niet zeker wat bij jou past?