Scope en actieplan.

perspectief om te handelen

Als er voldoende bereidheid en bewustwording onder medewerkers is, je al inzicht hebt op je milieu-impact en een heldere visie op duurzaamheid hebt, is het tijd de route naar een toekomstbestendige organisatie te bepalen. Oftewel: hoe?

In deze fase leggen we de koppeling met wetgeving, eventuele certificaten en ISO-normen en voegen dit samen tot een integraal actieplan.

Wat levert het actieplan op?

  • Scope en prioriteiten op basis van de visie en Quickscan-resultaten
  • Koppeling met wetgeving, certificaten en ISO-normen
  • Duurzaamheidshandvatten voor de korte en lange termijn
  • Key Performance Indicators (KPI’s) om voortgang te meten
  • Vastgestelde doelen en ambitieniveau

Wat kun je met het actieplan?

Zie het als de fundering van je duurzame beleid. Het biedt draagkracht, kennis en perspectief om duurzaamheid werkelijk een integraal onderdeel te maken van je organisatie.

Een uniek actieplan

Dit plan kan alleen door nauwe samenwerking tot stand komen. Het is dus niet enkel onze, maar ook zeker je eigen verdienste. Wij faciliteren en begeleiden het proces, zodat je de juiste keuzes maakt en onze kennis en kunde optimaal op jouw situatie zijn toegepast.

IK WIL EEN ACTIEPLAN

Is er al een plan, maar weet je niet hoe je dit tot uitvoering kunt brengen? Lees hier meer over uitvoering en innoveren!

Meer weten?

“Wil je aan de slag of meer weten over onze dienstverlening? Ik vertel je graag over de voordelen van het continu zicht hebben op maatschappelijke impact.”

“”

Peter WindImpactmanager