Duurzaam DNA creëren.

intrinsieke motivatie is de beste motivatie

Aan de basis van een succesvolle en integrale verduurzaming van je bedrijfsvoering staat een duurzaam DNA. Intrinsieke motivatie onder de medewerkers en een duidelijke bedrijfscultuur wegen namelijk sterk mee in organisatieontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie. Bovendien is een goed begin het halve werk.

We gaan in deze fase diep in op jullie processen, maar brengen allereerst in kaart waarom jullie doen wat je doet. Waar staat jullie bedrijf voor? Met dit DNA kunnen we verbanden leggen met de duurzaamheidsthema’s waar jullie hart sneller van gaat kloppen.

Direct aan de slag met je team

Green Horizon Workshop

Met een selecte groep ambassadeurs uit je organisatie brainstormen we een dagdeel over jullie ‘groene stip op de horizon’. Waar krijgen jullie energie van, wat ligt voor de hand en binnen de invloedssfeer van de organisatie? Eindresultaat: een visie waarvan je in beweging wilt komen.

Is je organisatie al voorbij deze startfase? Goed bezig! Kijk hier naar de andere vijf fases van verduurzaming en ontdek hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Kennismaken
Een brandende vraag of vandaag nog aan de slag?