Klim op de CO2-Prestatieladder.

meet je progressie op het gebied van CO2-reductie

Wist je dat CO2-prestatieladder gecertificeerde bedrijven tot wel 10% korting krijgen op de inschrijfprijs van aanbestedingen? Hiernaast versterkt het je imago richting werknemers, klanten en leveranciers, en draag je als organisatie bij aan de internationale klimaatdoelstellingen voor een leefbare aarde. Hiermee kan het ook voor jouw organisaties erg waardevol zijn om je progressie op het gebied van CO2-reductie te meten middels een nationaal erkende maatstaf. De CO2-Prestatieladder is daar hét instrument voor.

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem bestaande uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 wordt gekeken naar de eigen organisatie, en binnen niveau 4 en 5 werk je ook aan de CO2-uitstoot in de keten en sector. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de korting bij aanbestedingen.

De eisen om niveau 1 tot en met 5 te bereiken zijn opgebouwd uit vier categorieën:

  • Inzicht: Wat zijn de energiestromen en wat is je CO2-footprint?
  • Reductie: Welke doelstellingen formuleren we om te komen tot CO2-reductie?
  • Transparantie: Hoe communiceer je structureel over het gevormde beleid en resultaat?
  • Participatie: Aan welke initiatieven in de sector neem je deel rondom CO2-reductie?

Hoe doe je dit?

Wij begeleiden je van A tot Z door het proces om stappen te maken op de CO2-prestatieladder.

Certificering middels de CO2-prestatieladder helpt om je ambitieuze doelen te bereiken, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht dat organisaties die gecertificeerd zijn middels de CO2-prestatieladder twee keer zo snel reduceren als het Nederlandse gemiddelde.

Uiteraard zijn behoeften en doelen persoonlijk en in een oriënterend gesprek onderzoeken wij of en waarom de CO2-prestatieladder interessant is voor jou. En op welk niveau we gaan inzetten. De gemiddelde doorlooptijd richting certificering is twee maanden.

Meer weten?

“Wij worden erg enthousiast van organisaties die hieraan willen werken en we helpen jullie graag! Maak gerust een afspraak voor een intake om hier vrijblijvend meer over te horen.”

“”

Joep PostmaCaptain Planet