MKBA en SROI

maatschappelijk financieel rendement berekend

Besparingen waarvan je overtuigd bent dat ze gerealiseerd worden voor de maatschappij zijn soms indirect en lastig hard te maken. Terwijl het soms helpt in de communicatie met stakeholders om gerealiseerde impact in geld uit te drukken. Alleen dan kunnen er – op basis van goede informatie – gewogen beslissingen gemaakt worden door financiers of subsidieverstrekkers.

Wij helpen de financiële kosten en baten achter de maatschappelijke impact in kaart te brengen: de Social Return On Investment (SROI). Zo krijg je inzicht in het maatschappelijke rendement van investeringen of subsidies. Ook helpen wij bij het inzichtelijk maken van de kwalitatieve impact, zodat er door middel van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) beter onderbouwde beslissingen gemaakt kunnen worden over investeringen of subsidies.

Het maken van MKBA’s en het berekenen van SROI doen we op een manier die iedereen begrijpt: van klanten tot financiers en van overheden tot cliënten.

Maatschappelijk rendement inzichtelijk

SROI berekenen

Wil je laten zien wat voor financiële besparingen je project of organisatie oplevert voor stakeholders als zorgverzekeraars en gemeenten? Dit berekenen we graag voor je. We laten zien hoe deze besparingen eruit zien en waar ze vandaan komen. Neem contact op, dan gaan we voor je aan de slag.

SROI monitoring

Wil je continu zicht hebben op je SROI? Dan biedt een persoonlijk dashboard in onze software uitkomst. Wij helpen je met het opstarten en het instellen van de juiste parameters, zodat jij weet waaruit je SROI bestaat.

Meer weten?

“Wil je aan de slag of meer weten over onze dienstverlening? Ik vertel je graag over de voordelen van het continu zicht hebben op maatschappelijke impact.”

“”

Peter WindImpactmanager