SROI en MKBA

impact financieel doorrekenen

Besparingen waarvan je overtuigd bent dat ze gerealiseerd worden voor de maatschappij zijn soms indirect en lastig hard te maken. Terwijl het in je communicatie met stakeholders kan helpen om gerealiseerde impact in geld uit te drukken. Zo kunnen er – op basis van goede informatie – gewogen beslissingen gemaakt worden door beleidsmakers, financiers of subsidieverstrekkers.

Weten hoe jouw maatschappelijke impact financieel uitgedrukt kan worden? Voor Sterk uit Armoede voerden wij een MKBA uit.

Neemt de werkdruk af bij docenten, verbetert de kwaliteit van leven van je klanten of cliënten, of worden zorgvragers effectiever of zelfs preventief geholpen? Wij brengen de financiële waarde achter jouw maatschappelijke impact in kaart. Onze meest gebruikte methoden zijn:

Sociale Return on Investment (SROI)

Met een Social Return on Investment (SROI) maken we volgens de principes van Social Value International inzichtelijk wat elke geïnvesteerde euro aan maatschappelijke waarde oplevert. De SROI wordt altijd uitgedrukt in een ratio. Zo betekent een SROI van bijvoorbeeld 1:2,5 dat er voor elke geïnvesteerde euro €2,50 aan maatschappelijke waarde is gecreëerd. De principes van Social Value International maken dat een SROI-analyse erg inzichtelijk en laagdrempelig kan worden uitgevoerd.

Een SROI-analyse is bij uitstek geschikt voor impact investeerders, fondsen, subsidieverstrekkers, en sociale ondernemingen.

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

Met een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) geven we gericht inzicht in het maatschappelijke rendement van een (toekomstige) beleidsmaatregel, project of interventie. We onderzoeken welke effecten veroorzaakt worden door de interventie en berekenen vervolgens wat deze effecten voor financiële waarde hebben voor alle stakeholders. Een MKBA-analyse is grondig; zo nemen we alternatieve interventies mee, stellen we een nulsituatie vast, en bepalen we op basis van onderzoek welke effecten er veroorzaakt worden door de interventie. Deze grondigheid maakt een MKBA erg geschikt om:

  • Te helpen bij besluitvorming omtrent verschillende beleidsalternatieven.
  • Plannen te verbeteren om de maatschappelijke waarde van een project te optimaliseren. 
  • Discussies te structureren omtrent de financiering van een project.

Verschillen tussen een SROI en een MKBA op een rijtje

SROI

Gericht op

Impact investeerders, fondsen, subsidieverstrekkers en sociale ondernemingen

Richtlijnen

Internationaal – Social Value International

Onderbouwing van maatschappelijke waarde

Onderdelen:

  • Stakeholdergesprekken
  • Eventueel aanvullend onderzoek
  • Bepalen welke effecten worden meegenomen
  • Effecten voorzichtig inschatten op basis van deadweight en attributie

MKBA

Gericht op

(Lokale) overheid en beleidsmedewerkers

Richtlijnen

Nationaal – mkba-informatie.nl

Onderbouwing van maatschappelijke waarde

Onderdelen:

  • Alternatieve interventies in kaart brengen
  • Nulsituatie vaststellen
  • Onderzoek naar welke effecten in welke mate veroorzaakt worden door de interventie

Wanneer we een SROI of een MKBA uitvoeren hebben we altijd aandacht voor zowel de financiële waarde van een effect als de kwalitatieve impact. Het berekenen van SROI en het maken van MKBA’s doen we altijd op een manier die iedereen begrijpt: van klanten tot financiers en van overheden tot cliënten.

Maatschappelijk rendement inzichtelijk

SROI berekenen

Wil je laagdrempelig en inzichtelijk maken wat elke geïnvesteerde euro in je project aan maatschappelijke waarde opgeleverd? Wij berekenen dit graag voor je. Neem contact op, dan gaan we voor je aan de slag.

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Heb je behoefte aan een grondige analyse op basis waarvan je beslissingen kan nemen over beleidsalternatieven, financiering of het vergroten van je maatschappelijke impact? Wij helpen je graag om op basis van betere informatie, betere afwegingen te kunnen maken.

Maatschappelijke Business Case

Ben je bezig met een maatschappelijke Business Case voor een nieuw initiatief, bijvoorbeeld in de zorg? Een SROI of een MKBA is hier een belangrijk onderdeel van. We helpen je graag om je Maatschappelijke Business Case op orde te maken!

Meer weten?

“Wil je aan de slag of meer weten over onze dienstverlening? Ik vertel je graag over de voordelen van het continu zicht hebben op maatschappelijke impact.”

“”

Peter WindImpactmanager