MKBA

Sport4connect geeft jongeren weer een nieuwe kans.

Project 2BE!

Sport4connect is een stichting die sport, talentontwikkeling en positieve gezondheid inzet om jongeren weer een nieuwe kans en een doel in hun leven te geven. Tijdens het programma van 2BE! legt Sport4connect de focus op talentontwikkeling door middel van bewegen, (actieve) workshops, en persoonlijke coaching. Het doel van deze interventie is jongeren die zonder perspectief thuis zitten, vroegtijdig van school zijn gegaan, werkloos zijn of geen startkwalificatie hebben toe te leiden naar school of werk. 2BE! probeert dit doel te bereiken doordat jongeren de verbinding met anderen aangaan in groepsverband.

De meerwaarde in kaart brengen

‘Wat is de meerwaarde van 2BE!?’ 

Met deze vraag kwam Sport4connect samen met de Preventieversneller, een samenwerkingsverband van Menzis, UMCG en de Aletta Jacobs School of Public Health, naar ons toe. Ze hadden namelijk de behoefte om beter inzichtelijk te maken wat de meerwaarde van 2BE! is voor hun stakeholders, en de maatschappij in z’n geheel. Enerzijds om zelf inzicht te krijgen wie er naast de deelnemers baat hebben bij 2BE!, en anderzijds om potentiële financiers te overtuigen van de meerwaarde van het programma.

Maatschappelijke waarde financieel doorrekenen

De meerwaarde aantonen is goed gelukt! We hebben onze meerwaarde van ons traject/project nu op papier staan. Hier kunnen we nu mee verder.

Middels een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) hebben we Sport4connect geholpen met het inzichtelijk maken van de meerwaarde van 2BE!. We hebben gekeken wat er bij de jongeren is veranderd doordat zij deelnamen aan 2BE!. Door een combinatie van literatuuronderzoek en interviews met stakeholders te gebruiken, hebben we vervolgens kunnen bepalen waar de maatschappelijke waarde van 2BE! zit, en hoe groot die waarde precies is. Uiteindelijk hebben we deze maatschappelijke waarde zoveel mogelijk uitgedrukt in een taal die iedereen begrijpt: geld.

Deze financiële waarde hebben we conservatief (ook wel voorzichtig) ingeschat met daaromheen een bandbreedte: een ondergrens en een bovengrens. Je kunt namelijk nooit exact bepalen wat de financiële waarde van een bepaald effect is (bijvoorbeeld een verhoogde kwaliteit van leven). Zo zorgen we ervoor dat gesprekken niet gaan over de punten en de komma’s, maar over dat waar het uiteindelijk om gaat: hoe het leven van de jongeren verandert.

Een goed onderbouwde interventie

De resultaten van de MKBA zijn uiteindelijk uitgewerkt in een goed onderbouwd rapport, en overzichtelijk weergegeven in de onderstaande infographic:

Fijne samenwerking: korte lijnen, inzet op de juiste punten, en goed geluisterd naar de behoefte en de vraag van de organisatie. Ik ben blij met het eindresultaat: een inhoudelijk en goed document!

Janneke HoogstraProjectleider Sport4connect

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Vul hieronder jouw gegevens in en wij nemen contact met je op

    Of neem direct contact op door ons te bellen

    “”

    Peter WindImpactmanager