IMPACTSTRATEGIE

Je bent jong en je wilt wat.

Wat als je je weg niet meer kunt vinden in het reguliere onderwijs? Wat als je situatie kwetsbaar is, maar je wel graag een leven wilt opbouwen? Waar een wil is, is een weg. Maar die weg kost geld. Route Rubicon is een manier voor studenten die om wat voor reden dan ook uitgestroomd zijn, toe te werken naar een mbo 2-diploma. Tijdens de route houdt men rekening met de belemmeringen en mogelijkheden van elke student.

Route Roubicon zorgt voor lokaal succes

Het opleidingstraject duurt twee jaar en sluit om meerdere redenen aan bij de doelstellingen van Groninger gemeenten, onderwijs en werk-leerbedrijven. Met name op het gebied van het voorkomen van uitval en het bieden van een passend alternatief. De betrokkenheid is hoog en komt vanuit de gemeenten Stadskanaal, Oldambt, Westerkwartier, Eemsdelta en Midden-Groningen. Het traject ondersteunt studenten namelijk  bij het behalen van een startkwalificatie. Met andere woorden: een nieuwe kans om alsnog een mbo 2-diploma te behalen. Ook krijgen ze ondersteuning bij het vinden van een vervolgtraject als werk of een vervolgopleiding, waarmee ze sneller aan een betaalde baan komen en hun toekomst veiligstellen. 

Waarom Route Rubicon structurele financiering nodig heeft

Nu wordt Route Rubicon met incidenteel geld gefinancierd vanuit het Rijk en het regionale VSV-programma, de Regio Deal Oost-Groningen en Afeer, een sociaal ontwikkelbedrijf dat ruimte beschikbaar stelt. En terecht ontvangt iedereen het maatwerktraject met open armen. Maar om ook op lange termijn de doelen te halen en zo veel mogelijk jongeren te helpen, is structurele financiering heel belangrijk. Hier kunnen we voor zorgen door precies te laten zien hoe Route Rubicon de jongeren helpt hun studie, werk en uiteindelijk hun leven in eigen regie tot een succes te maken. We deden een impactonderzoek naar de maatschappelijke waarde van dit traject. Om de maatschappelijke waarde in kaart te brengen, maakten we gebruik van een SROI-analyse. Met een SROI-analyse (Social Return On Investment) bepaal je samen met stakeholders de belangrijkste effecten en schat je de waarde in van deze effecten in euro’s. Zo zie je wat de maatschappij terug krijgt voor elke geïnvesteerde euro.

Hoe analyseer je Social Return?

Om de impact van Route Rubicon te meten, brachten we alle partijen bij elkaar. We gingen met ze in gesprek, om erachter te komen wat de verwachte veranderingen waren en werkten dit uit in een zogeheten Theory of Change. In gesprekken met studenten vroegen we open wat Route Rubicon voor hen betekende en wat ze gedaan zouden hebben, als dit traject er niet was. Deze gesprekken waren zeer waardevol, omdat we hierdoor wisten of de verwachtingen van de betrokken partijen hetzelfde waren als de ervaringen van de studenten zelf. De doelgroep staat hiermee centraal bij deze aanpak. Via een vragenlijst voor alle (oud-)studenten achterhaalden we hoeveel verandering er echt was geweest. Aan de hand van de principes van Social Value International onderbouwen we vervolgens de geschatte waarde van het traject in euro’s.

Het resultaat: Route Rubicon levert de maatschappij waarde op

De zogenaamde SROI-ratio van Route Rubicon is 1:1,70. Dit betekent dat er voor elke geïnvesteerde euro ongeveer €1,70 aan waarde ontstaat voor de maatschappij (in dit geval de stakeholders: gemeenten, onderwijspartijen en andere instanties). Klopt dit bedrag precies? Nee, er is altijd sprake van aannames, inschattingen en schommelingen. Het is onmogelijk  om zonder aannames maatschappelijke waarde te berekenen in geld. Daarom zijn we in het rapport transparant, en doen we een conservatieve schatting van de waarde om niet een te grote impactclaim te maken. Maar de werkelijke waarde ligt zeer waarschijnlijk nóg hoger.

Hoe is de waarde verdeeld? De grootste waarde wordt gecreëerd voor de studenten, waarbij 64,7% van hen doorgaat naar werk of een vervolgopleiding en 66,7% een positief sociaal leven ervaart na het programma. Voor de gemeente is de belangrijkste waarde een toename van de arbeidsparticipatie, aangezien 90% van de studenten die Route Rubicon succesvol hebben afgerond, doorstromen naar werk. De last voor de gemeente bij het begeleiden van deze groep naar de arbeidsmarkt neemt dus af en dit betekent een daling van de kosten voor bijstandsuitkeringen. En kosten die niet gemaakt hoeven worden, kunnen ergens anders weer geïnvesteerd worden.

Het eindresultaat is opgeleverd in de vorm van een rapport en eindpresentatie aan de opdrachtgever. En hiernaast zijn de resultaten terug te vinden in een infographic, waarop iedereen – van bestuurder tot student – in één oogopslag ziet dat Route Rubicon niet meer weg te denken is.

BEKIJK INFOGRAPHIC

De grootste waarde wordt gecreëerd voor de studenten, waarbij 64,7% van hen doorgaat naar werk of een vervolgopleiding en 66,7% een positief sociaal leven ervaart na het programma.

Iedereen - van bestuurder tot student - ziet in één oogopslag dat Route Rubicon niet meer weg te denken is.

Effect meten geeft waardevolle kennis

Als je weet wat werkt en waarom, kun je sturen op waardevolle resultaten voor jezelf en voor je doelgroep. Wil je ook beginnen met het meten van de impact van jouw werkzaamheden? Wij hielpen al vele ondernemingen en projecten op weg met een gedegen onderzoeksplan, een overzichtelijke impactstrategie en heldere impactrapportage.

Benieuwd waar jij kansen laat liggen? Bel of mail ons!

Vul hieronder jouw gegevens in en wij nemen contact met je op

    Of neem direct contact op door ons te bellen

    “”

    Peter WindImpactmanager