IMPACTONDERZOEK

Het Noord Nederlands Orkest geeft jongeren een groot podium.

Jongerenproject ‘In Vrijheid’

Met het jongerenproject ‘In Vrijheid’ brengt het Noord Nederlands Orkest (NNO) jongeren naar een groot podium. In co-creatie met een professioneel team kregen deze jongeren de kans om hun eigen songs over vrijheid, vrede en democratie te ontwikkelen en te presenteren tijdens een gecombineerd concert. Het jongerenconcert werd gecombineerd met een uitvoering van Beethovens Zevende Symfonie.

Hiermee beoogde het NNO nieuw publiek te bereiken door het klassieke repertoire te combineren met de creaties van de jongeren. Daarnaast beoogde het NNO met dit project een leerzaam en vernieuwend werkproces te creëren voor zowel de begeleidende musici en muzikanten, als voor de jongeren.

Maatschappelijke impact inzichtelijk maken

Lily Lanser, projectleider bij het NNO, kwam bij ons omdat ze dit talentontwikkelingstraject graag wilde onderzoeken. Niet alleen om het traject goed te kunnen verantwoorden naar de fondsen en subsidiënten toe, maar ook om intern te evalueren en nieuw beleid te ontwikkelen.

Middels een impactonderzoek hebben we inzichtelijk gemaakt wat voor maatschappelijke impact het jongerenproject heeft gehad op vier doelgroepen, namelijk:

 • De deelnemende jongeren
 • De begeleidende muzikanten van het Prins Claus Conservatorium
 • De begeleidende musici van het NNO
 • Het ‘nieuwe’ en ‘vaste’ publiek die de optredens bezoekt

Voor dit onderzoek hebben we de doelgroepen bevraagd aan de hand van vragenlijsten en (diepte-)interviews. Verder hebben we, per doelgroep, gekeken naar succes- en verbeterpunten van dit project.

Prettig contact en goed bereikbaar, alle feedback werd goed meegenomen, en goede kwaliteit van de afgeleverde stukken. Met dit document hebben we de bestede gelden goed kunnen verantwoorden.

Lily LanserProjectleider NNO

Impact op de vier doelgroepen

De deelnemende jongeren

Het jongerenproject bleek voornamelijk op de jongeren een positief effect te hebben, waaronder:

 • 73% van de jongeren gaf aan anders naar vrijheid te zijn gaan kijken na dit project
 • 82% van de jongeren gaf aan boven zichzelf te zijn uitgestegen tijdens dit project
 • Het project scoorde hoog op maatschappelijke uiting (8.3) en artistieke uiting (7.9)
 • 75% van de jongeren gaf aan dat dit project invloed heeft gehad op hun carrière/loopbaan keuzes

De begeleidende muzikanten

Ook voor de begeleidende muzikanten van het Prins Claus Conservatorium bleek het project positieve effecten te hebben, waaronder:

 • 75% van de muzikanten gaf aan dingen te hebben geleerd die ze niet tijdens hun studie zouden leren
 • 50% van de muzikanten gaf aan boven zichzelf te zijn uitgestegen tijdens dit project

NNO musici

Daarnaast waren er positieve effecten op de begeleidende musici van het NNO, waaronder:

 • Leren samenwerken in een nieuwe context
 • Ambassadeur van het NNO: beide musici zouden graag weer meedoen aan dergelijke projecten

Nieuwe en vaste publiek

Als laatste leek het jongerenproject zowel nieuw als vast publiek aan te trekken en daarnaast steun te genereren voor dit soort projecten van het NNO. Een aantal uitkomsten:

 • 24% van het nieuwe publiek gaf aan ook interesse te hebben in het klassieke repertoire
 • Het klassieke repertoire kreeg gemiddeld een 8.1 van het nieuwe publiek en overwegend positieve reacties (65%)
 • 31% van het vaste publiek gaf aan ook interesse te hebben in het jongerenconcert
 • Het jongerenconcert kreeg gemiddeld een 7.5 van het vaste publiek en overwegend positieve reacties (87%)

Een blauwdruk voor
de komende jaren

De resultaten van het impactonderzoek hebben we beschreven in een goed onderbouwd rapport, met daarbij een bondige brochure (deze is hieronder te vinden). Op deze manier kan het NNO de resultaten gebruiken om nog meer te sturen op positieve impact.

Vul hieronder jouw gegevens in en wij nemen contact met je op

  Of neem direct contact op door ons te bellen

  “”

  Peter WindImpactmanager