Tegenwoordig wordt het woord ‘impact’ nogal eens rondgestrooid als confetti. Dat kan verwarrend zijn, want daarmee lijkt alles onder ‘impact’ te vallen. Wat houdt dit begrip eigenlijk in? Aangezien ons bedrijf volledig draait om impact, vonden wij het niet genoeg om je hier slechts een definitie van te geven. Daarom zullen we je in deze blog uitgebreid vertellen wat impact is, welke soorten er zijn, en met welke factoren je rekening moet houden.

Wat bedoelen we met ‘impact’? 

Als eerste is het belangrijk om te weten wat we bedoelen met het begrip impact. In ons werk definiëren wij het altijd zo: De indirecte effecten die jij met jouw activiteiten hebt op jouw omgeving. Klinkt ingewikkeld? Hieronder leggen we het begrip impact stap voor stap uit, zodat je de eerste stappen kunt zetten om binnen jouw organisatie met impact aan de slag te gaan.

Indirecte effecten

Met indirecte effecten bedoelen we dat de effecten vaak niet direct zichtbaar zijn, maar op de lange termijn werken. Impact is dus bijvoorbeeld niet het aantal risicojongeren dat een preventieprogramma voor jeugdcriminaliteit heeft bijgewoond, of de kennis die ze hier hebben verkregen. Immers, hier weet je nog niks over het effect van dat programma op het leven van deze jongeren of op de maatschappij. Impact is wel een stijging in het zelfvertrouwen van deze jongeren, of een daling in jeugdcriminaliteit. 

Jouw omgeving

Jouw omgeving slaat in deze definitie op de breedste zin van het woord. Het is de omgeving die geraakt wordt door jouw activiteiten: de mensen, waaronder je werknemers, de natuur, het klimaat en het milieu. Dit kan bijvoorbeeld het land van herkomst zijn waar de grondstoffen van jouw producten vandaan komen, maar ook de de omgeving waarin jouw uitstoot terecht komt.

De verschillende soorten impact

Nu we het containerbegrip ‘impact’ meer afgebakend hebben, gaan we een stapje verder. Want wat voor soort impact kun je nu precies maken?

Milieu-impact & sociaal maatschappelijke impact

Je kan impact grofweg onderverdelen in twee gebieden:

  1. Milieu-impact: de impact van jouw activiteiten op het milieu. Hier kun je denken aan het aantal kilogram CO2 dat je per product uitstoot, of de bevordering van biodiversiteit door gebruik van milieuvriendelijke meststoffen.
  2. Sociaal maatschappelijke impact: de impact van jouw activiteiten op mens en maatschappij. Denk hier aan het verlagen van zorgkosten, door betere aansluiting tussen de hulpverlening en de hulpbehoevende. Ook een sporttraject dat het aantal kinderen met overgewicht verlaagt is een voorbeeld van sociale impact.

Deze twee impactgebieden hoeven niet per se los van elkaar te bestaan. Stel dat het sporttraject er niet alleen voor zorgt dat er minder kinderen zijn met overgewicht (sociale impact), maar ook uitstoot vermindert doordat kinderen vaker op de fiets stappen in plaats van in de auto van hun ouders (milieu-impact). Hier zie je dat de twee impactgebieden sterk met elkaar te maken hebben.

Negatieve en positieve impact

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, hoeft impact niet alleen positief te zijn: het kan juist ook negatief zijn. Als we het over de CO2-uitstoot van een vliegtuig hebben, is dit zonder twijfel negatief. Maar wat als het vliegtuig in opdracht van Artsen Zonder Grenzen vliegt en het vol zit met hulpgoederen voor ziekenhuizen in Ghana? Is het dan nog steeds negatief? Het is belangrijk om je te beseffen dat jouw impact zowel negatief als positief kan zijn.

Bedoelde en onbedoelde impact

Daarnaast kan de impact nog bedoeld of onbedoeld zijn. Bij bedoelde impact hebben we het over de (vrijwel positieve) impact die jij verwacht te hebben. Artsen Zonder Grenzen verwacht bijvoorbeeld dat hun hulpgoederen ervoor zorgen dat minder mensen ziek worden. Bij onbedoelde impact gaat het over impact die van tevoren niet verwacht of gepland was. Dit hoeft niet per definitie negatief te zijn. De uitstoot die het vliegtuig van Artsen Zonder Grenzen is een voorbeeld van negatieve onbedoelde impact. Daarentegen zou het inspireren van de lokale bevolking om zelf artsen op te leiden, een voorbeeld kunnen zijn van positieve onbedoelde impact.

Alle impact in beeld brengen? Nee!

Impact gaat dus over de indirecte effecten van jouw activiteiten op jouw omgeving. Als jouw omgeving zo breed is, hoe achterhaal je dan alle effecten die jouw activiteiten daarop hebben? Het antwoord: niet. En dat is ook niet nodig. Want het gaat, zeker in eerste instantie, om de effecten die voor jouw omgeving het belangrijkst zijn en waar jij het meeste invloed op hebt. Dit laatste is belangrijk, omdat jij vaak niet de enige partij bent die invloed heeft op jouw omgeving.

Meerdere betrokkenen

Wat als er meerdere partijen betrokken zijn? Is dan alle impact daadwerkelijk van jou? We nemen hier weer het voorbeeld van het vliegtuig van Artsen Zonder Grenzen. De uitstoot van dit vliegtuig heeft een grote impact op het milieu, dat staat vast. Maar hoe bepaal je van wie die uitstoot is? Is het van de passagiers, van de vliegtuigmaatschappij of juist van Artsen Zonder Grenzen of Ghana? Dit maakt het blootleggen van jouw impact complexer dan je waarschijnlijk in eerste instantie dacht. Dat effecten niet altijd te herleiden zijn tot één organisatie is niet erg. Dit geeft juist aan dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is, en dat het belangrijk is om de handen ineen te slaan om dit soort gezamenlijke uitdagingen aan te pakken.

Aan de slag met jouw impact

Nu je weet wat het begrip impact inhoudt, kun je de eerste stappen zetten om je impact te meten en te verbeteren.

Hoe je inzicht krijgt in jouw impact, kun je lezen in onze blogreeks over impact maken! Wil je liever direct aan de slag? Neem dan contact met ons op.

Kim Bakker