Alexander denkt groen, biodivers en net even anders. Wanneer permanent groen een brug te ver is, dan kijken we naar tijdelijke vergroening om zo aandacht te vragen voor meer biodiversiteit in de stad. Dat is de kern van ‘Florify the City’, een project dat Alexander Impact samen met Ren de Jong en Nikita Karasev – twee stagiairs van Milieudefensie – heeft uitgevoerd. 

De stad als ecosysteem
Waar de stad voorheen werd gezien als het domein van de mens, wordt de stad tegenwoordig ook erkend als een eigen soort ecosysteem. Mensen delen de stad met andere organismen zoals roodborstjes, mossen en eikenbomen. De stad herbergt een schat aan soorten en is rijk aan biodiversiteit, maar vaak komt de stadse natuur in het gedrang. Dan verdrukt de mens andere soorten en neemt de biodiversiteit af. Dit is niet alleen jammer voor natuurliefhebbers die genieten van de stadse natuur; groene en biodiverse plekken functioneren namelijk ook als ontmoetingsplekken, warmteregulator en bevorderen de luchtkwaliteit. Kortom, meer biodiversiteit betekent niet alleen meer leven in de stad, maar ook een beter leefbare stad!

De wandelende tuintjes
Om aandacht te vragen voor plekken met lage biodiversiteit ontwikkelden Ren en Nikita onder begeleiding van Alexander Impact verplaatsbare natuur voor Groningen. Dit heeft de vorm van verplaatsbare tuintjes met zitbankjes die door de stad kunnen rondreizen. De tuintjes kleuren een grijs gebied een tijdje groen, en reizen daarna weer verder. De buurt kan dan kennismaken met biodiversiteit en geïnspireerd raken om over te gaan op permanente vergroening. Op die manier wordt vergroening van de publieke ruimte getest, en kan de buurt actief meedenken over het uiterlijk van hun wijk. Waar willen ze het groen bijvoorbeeld hebben staan en welke planten bevallen ze goed? Dit kan allemaal uitgeprobeerd worden met de tuintjes die verplaatst kunnen worden.

Naast de inspiratie voor permante vergroening, bieden de tuintjes ook inspiratie voor kleinere ingrepen. Ziet iemand bijvoorbeeld een mooie plant in een tuintje die ze graag in eigen tuin zouden willen hebben? Dan staat er op het informatiebord welke plant het is én hoe die bijdraagt aan biodiversiteit. Zo wordt het toch weer wat makkelijker om je eigen tuin meer biodivers te maken! 

Op naar een meer biodivers Groningen!
Hopelijk gaan de tuintjes veel Groningers informeren, inspireren en uitdagen om aan de slag te gaan met biodiversiteit.

Ren de Jong en Nikita Karasev