Per 2025 moet een grote groep bedrijven uitgebreid rapporteren over hun duurzaamheid: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven namelijk tot duurzaamheidsrapportage. Nieuwe standaarden, meer bedrijven en een auditverplichting; er gaat het nodige veranderen. De CSRD heeft gevolgen voor alle ondernemingen, van grote multinationals tot het mkb.

Waarom is de CSRD nodig?

De grootste bedrijven van Europa rapporteren al over duurzaamheid. Dit doen ze sinds 2018 volgens de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Maar dit is niet genoeg volgens de Europese Commissie: 

 • te weinig bedrijven rapporteren hun duurzaamheidsinformatie;
 • bedrijven die wel rapporteren, leveren te weinig duurzaamheidsinformatie;
 • de duurzaamheidsinformatie die er is, is moeilijk te vergelijken en vaak onbetrouwbaar. 

Om deze problemen aan te pakken, komt de Europese Commissie met de CSRD.

Wat verandert er met de komst van de CSRD?

Ten opzichte van de NFRD verschilt de CSRD op vier belangrijke punten.

 1. Méér bedrijven moeten duurzaamheidsinformatie rapporteren. Als je bedrijf aan twee van onderstaande drie kenmerken voldoet, valt het onder de CSRD:
  • Meer dan 250 werknemers;
  • Meer dan €40.000.000 omzet;
  • Meer dan €20.000.000 op de balans.

Voldoet je bedrijf hier niet aan, maar is het wel beursgenoteerd? Ook dan moet je rapporteren over je duurzaamheid. Ben je mkb-ondernemer? Lees dan hier wat voor gevolgen de CSRD voor jouw bedrijf heeft.

 1. Er komt een auditverplichting. De duurzaamheidsinformatie moet gecontroleerd worden door een externe partij. Dit verhoogt de juistheid en betrouwbaarheid.
 2. Nieuwe standaarden. De EU ontwikkelt standaarden over hoe bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Ze worden verplicht om zich aan deze standaarden te houden. De standaarden worden vanaf juni 2022 gepubliceerd. 
 3. Digitalisering. Alle duurzaamheidsinformatie publiceren bedrijven in een digitaal format, dat ook door computers gelezen kan worden. Dit verhoogt de vergelijkbaarheid van de duurzaamheidsrapporten. 

Wat moet ik nog meer weten?

Double materiality

Double materiality neemt een centrale plek in binnen de CSRD. Volgens dit principe maak je als bedrijf twee soorten impact inzichtelijk:

 • De impact van duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen op jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan hoe klimaatverandering invloed heeft op je onderneming;
 • De impact die je bedrijf op mens en milieu maakt. Bijvoorbeeld de CO2 die je onderneming uitstoot.

Bestaande standaarden

Standaarden voor duurzaamheidsrapportage zijn er al lang. Bekende initiatieven zijn o.a. de International Integrated Reporting Council (IIRC) en het Global Reporting Initiative (GRI). Om dubbel werk te voorkomen, borduurt de Europese Commissie in de CSRD zoveel mogelijk voort op het werk van deze organisaties. 

Andere verplichtingen

Eerder schreven we al over de EU Taxonomie. De CSRD sluit aan bij deze en andere wetgeving van de EU rondom duurzaamheidsrapportage. Zo zullen indicatoren uit de EU Taxonomie onderdeel worden van de CSRD. 

Wat kan ik nu al doen?

De bedoeling is dat jouw organisatie in 2025 een rapport uitbrengt over het jaar 2024. Dat betekent dat je bedrijf in 2024 al data moet verzamelen en in 2023 dus CSRD-ready moet zijn. Daarvoor kan jouw onderneming alvast een aantal voorbereiden treffen.

 • Double materiality analyse: Wat zijn de risico’s die jouw bedrijf loopt als gevolg van duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen? En wat is de impact van jouw bedrijf op je omgeving? Door deze vraagstukken te analyseren ben je beter voorbereid als de standaarden van de CSRD gepubliceerd worden.
 • Duurzaamheidsstrategie: Onderdeel van de informatie die bedrijven moeten verstrekken zijn o.a. de duurzaamheidsstrategie, -doelstellingen en de rol van het bestuur en het management. Het is waardevol om dit op korte termijn scherp te stellen ter voorbereiding op de CSRD. 
 • Dataverzameling eigen organisatie: Welke gegevens verzamelt je bedrijf al en welke belangrijke data ontbreekt nog? Door dit te analyseren, bereid je als onderneming je systemen, processen én medewerkers voor op de verandering die aanstaande is. Zo kun je zo snel mogelijk concrete acties ondernemen als de standaarden van de CSRD bekend zijn. 
 • Dataverzameling leveranciers: In de CSRD krijgen bedrijven meer verantwoordelijkheid over hun keten: dit heet due diligence in de leveranciersketen. Breng daarom je leveranciers in kaart en inventariseer hoe zij ervoor staan op het gebied van duurzaamheid. Zo kom je er op tijd achter als bepaalde leveranciers achterlopen op dit gebied en kunnen jullie samen werken aan verbeteringen.

Wat betekent dit voor mkb-ondernemers?

De verplichtingen gelden over het algemeen niet voor mkb-ondernemers. Een uitzonder zijn beursgenoteerde MKB-bedrijven, zij zullen wel onder de CSRD vallen en in 2026 over het jaar 2025 moeten rapporteren. Toch verandert ook voor de overige mkb-ondernemers het nodige.

 • Het mkb gaat meer vragen krijgen over duurzaamheidsinformatie. Je mkb-bedrijf gaat kritische vragen krijgen van de grote bedrijven aan wie je levert. Zij moeten namelijk over hun leveranciers rapporteren. Het is dus noodzaak om de informatie rondom duurzaamheid van jouw mkb-bedrijf op orde te hebben, omdat de druk vanuit grote opdrachtgevers gaat toenemen als gevolg van de CSRD. 
 • Op langere termijn komen er ook verplichtingen voor het mkb. De Europese Commissie heeft voorgesteld om ook CSRD-standaarden te ontwikkelen voor het mkb. De bedoeling is dat dit aparte en minder strenge standaarden worden. Ook al is het voorstel nog niet aangenomen, de ervaring met dergelijke maatregelen is dat ze vroeg of laat ook gaan gelden voor het mkb: helemaal omdat de Europese Commissie wil dat het mkb zijn verantwoordelijkheid pakt in de transitie naar een duurzame economie.

Kortom, de verwachting is dat het normaal wordt om duurzaamheidsinformatie te verzamelen en (onderling) te delen: voor alle ondernemingen, groot of klein, vroeg of laat.

Voorbereidingen treffen

Grote bedrijven zijn verplicht om duurzaamheidsinformatie te rapporteren, en het mkb gaat mee in de slipstream. Dat betekent dat een spannende periode aanbreekt voor alle ondernemingen. Van een double materiality analyse tot een duurzaamheidsstrategie; bij Alexander Impact ondersteunen we je graag bij de voorbereidingen die je als bedrijf treft.

Meer weten? Wij denken graag met je mee. 

Marten Schnieders