Alexander Impact gelooft dat waarde breder moet worden uitgedrukt. Producten en diensten hebben naast een financiële waarde namelijk ook een maatschappelijke en ecologische waarde. 

Waar onze focus tot voor kort vooral lag op mensen, realiseren wij ons meer en meer dat ook het milieu de hoognodige aandacht verdient. We willen namelijk ook over 10, 50 en 100 jaar een aardbol waarop mensen en dieren het goed hebben. Mens en milieu zijn in die zin nauw aan elkaar verbonden.

Hoe combineert Alexander Impact maatschappelijke waarde met ecologische waarde?

In de afgelopen jaren heeft Alexander Impact de nodige expertise opgebouwd wat betreft impactonderzoek en monitoring rondom de SDG’s en specifiek maatschappelijke thema’s als arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses, beschermd wonen en inclusie. Kortom, we maken de impact van organisaties inzichtelijk en geven handvatten voor het vergroten van die impact. 

Met het aanhaken van onze Captain Planet, Joep Postma, afgelopen zomer, zijn we onze diensten aan het uitbreiden met als doel om organisaties te helpen verduurzamen. Een greep uit de nieuwe diensten zijn de Quickscan duurzaamheid, de Teamsessie Duurzame Doelen, Werken aan biodiversiteit, de CO2-prestatieladder en de Captain Planet inhouse.

Joep coördineert de ontwikkeling van deze duurzame adviestak, is sterk intrinsiek gedreven om samen duurzaam te ondernemen, en bezit de inhoudelijke kennis en ervaring om bedrijven daarbij te helpen. Maar waarom is verduurzamen eigenlijk interessant voor organisaties Joep?

”Dat verduurzamen goed is voor de aarde, dat snappen we allemaal, maar belangrijker nog is te beseffen dat het organisaties zelf ook verder brengt in zowel de interne als externe bedrijfsvoering.”

Voordelen verduurzamen voor organisaties

  1. Speel in op groeiende verwachtingen van je stakeholders
    Medewerkers, klanten, aandeelhouders en financiers hechten in toenemende mate waarde en stellen eisen aan een duurzame bedrijfsvoering.
  2. Versterk je marktpositie
    Je onderscheidt je van concurrenten. Waar zij minder actief zijn, laat jij zien dat je verder kijkt dan je eigen financiële bedrijfsresultaat. Je komt in actie en wacht niet af.
  3. Bespaar kosten
    Je behaalt financiële voordelen, krijgt voorrang bij sommige subsidies en aanbestedingen, bespaart energie en materiaal en ontloopt eventuele CO2-heffingen, zodra die worden ingevoerd.

Zo wordt je organisatie sterker, aantrekkelijker en relevanter voor de toekomst. En zien jouw klanten, medewerkers, financiers en andere stakeholders wat de werkelijke toegevoegde waarde van jouw organisatie is.

De investering in deze ontwikkelingen dragen we niet alleen, hiervoor zijn we ook SNN erg dankbaar die ons met hun subsidie ‘Innovatie via Organisatie-Innovatie’ hierin ondersteunt om samen in Noord-Nederland de groenste regio van Nederland worden.

Wil je meer weten over deze diensten? Kijk gerust eens rond op onze verduurzamingspagina en neem contact op om te onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Peter Wind