Hoe groot je organisatie ook is en in welke sector je ook werkt: zonder financiering is het lastig groeien en innoveren. En als je een mooi potje hebt gevonden, wil je met een overtuigend plan dat bedrag binnenslepen. In deze blog vertellen we hoe je dat kunt bereiken met impactmonitoring.

Door de impact van de activiteiten van je organisatie te meten en te rapporteren, kun je aantonen dat je een positieve bijdrage levert aan de maatschappij (en ook welke). Hiermee overtuig je financiers om in je organisatie te investeren, want ze weten niet alleen wat er met het geld gebeurt, ze weten ook welk effect de investering indirect gaat hebben op de samenleving. 

Bij Alexander zijn we al sinds 2018 bezig met impactmonitoring en zien dat bedrijven die de impact van hun activiteiten inzichtelijk hebben gemaakt, een grotere kans maken op financiering. Dus: tijd om er binnen jouw organisatie ook mee aan de slag te gaan!

‘Impactmonitoring? Nooit van gehoord!’

Is het begrip ‘impactmonitoring’ nieuw voor je? Of ken je het wel, maar doe je er nog te weinig mee? Dan is dit hét moment om daar verandering in te brengen, want het levert je een hoop kennis op.

Impactmonitoring is het periodiek meten en evalueren van de effecten van je organisatie op de maatschappij en het milieu. Je meet dus veranderingen – zowel positieve als negatieve en bedoelde als onbedoelde – die de activiteiten van je organisatie veroorzaken. Denk aan financiële prestaties, maar ook niet-financiële prestaties zoals sociale impact en duurzaamheid. Als je deze effecten concreet maakt, zie je welke activiteiten de grootste impact hebben en waar je kan verbeteren.

Belangrijk: het meten van impact gaat niet alleen om kwantitatieve gegevens zoals het aantal bereikte mensen of ingezameld geld. Ook kwalitatieve gegevens zoals veranderingen in het gedrag of in leefomstandigheden van een doelgroep zijn essentieel en vaak zelfs doorslaggevend bij sociale impact.

Waarom is impactmonitoring belangrijk voor financiering?

Doe je aan impactmonitoring, dan laat je investeerders zien waarom jouw organisatie de moeite van het investeren waard is. Dat zit zo: banken, fondsen en andere investeerders zijn zich steeds bewuster van het belang van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Ze willen investeren in bedrijven die, naast financieel gezond zijn, een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Daarmee hebben ze zelf namelijk indirect ook een positieve impact op de samenleving.

Impactmonitoring is een manier om aan investeerders te laten zien dat je organisatie past bij deze eis. Niet alleen omdat financiers met een gestructureerd rapport makkelijk kunnen beoordelen of je organisatie voldoet aan de criteria. Ook omdat je met het meten op zich een professionaliseringsslag maakt ten opzichte van concullega’s. Je maatschappelijke waarde vertaald in data, feiten en cijfers maken van jou een betrouwbare partner.

Maak impactmonitoring prioriteit in je organisatie

Als je meet en evalueert, weet je wat wel en niet werkt. En maak je andere keuzes voor je organisatie. Met deze kennis kun je strategieën en processen aanpassen, bijsturen en eventuele knelpunten oplossen. Zo bereik je je doelen sneller, efficiënter en effectiever en maak je nóg meer impact. Je versterkt het bestaansrecht van je organisatie.

Stel doelen, maak een plan en zet een systeem op

Van impactmonitoring pluk je vele vruchten, als je het goed doet. En dat is misschien wel de sleutel: maak er een gewoonte van. Welke stappen moet je nemen om impactmonitoring in je dagelijkse activiteiten op te nemen?

  • Stel van tevoren heldere doelen
  • Bepaal concrete graadmeters (en maak daarbij vooral gebruik van bestaande raamwerken, zoals zoals de SDG’s of de Theory of Change)
  • Zet een systeem op om gegevens over de graadmeters te verzamelen en te analyseren
  • Leg vast hoe je resultaten meeneemt in de besluitvorming 
  • Hou bij wat je aanpast en meet ook die effecten

Door van deze stappen een gewoonte te maken, krijg je inzicht in de impact van jouw organisatie en de voortgang die je maakt.

Voorbeelden van impactmeting

Je kan op verschillende manieren impact meten. Denk aan enquêtes onder cliënten, medewerkers en andere stakeholders over brede veranderingen die jouw activiteiten veroorzaken, zoals verbetering van welzijn, sociale cohesie en (economische) kansengelijkheid. Of verzamel data over energieverbruik, CO2-uitstoot en afvalproductie om de impact op het milieu te meten. 

Hulp nodig bij het opzetten van impactmonitoring?

Ben je overtuigd van je positieve impact, maar heb je moeite met de onderbouwing in een financieringsaanvraag? Trek dan gerust aan de bel. We adviseren je graag of helpen je met het opzetten van je gehele impactmonitoring, zodat je bij je volgende aanvraag zonder moeite kunt onderbouwen waarom juist jouw organisatie de investering waard is.