Hoe kun je onderbouwd én effectief communiceren over je impact?

We zijn alweer aangekomen bij de laatste blog over impact maken. Ondertussen heb je al geleerd over het belang van een impactdoel, hoe je een impactonderzoek uitvoert en hoe je vervolgens deze impact kunt optimaliseren. Naast het verbeteren van je impact, zijn de uitkomsten van een impactonderzoek ook bij uitstek geschikt om jouw impactdoelen te communiceren aan je stakeholders.

De voordelen van impact communiceren

Hieronder hebben we de vier grootste voordelen van het communiceren van jouw impact op een rijtje gezet.

  • Verantwoording afleggen richting je stakeholders
  • Concurrentievoordeel door te voldoen aan internationale standaarden
  • Financiering aantrekken
  • Vertrouwen van klanten winnen door te laten zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt

Voordat je begint met het maken van een document over jouw impact, moet je je afvragen: voor wie maak ik dit eigenlijk?

Wie gaat jouw impact communicatie lezen?

Bepaal vooraf aan het uitwerken van je communicatie wie je wilt dat het gaat lezen. Als we het voorbeeld van Artsen Zonder Grenzen nemen uit de vorige blogs, dan kun je je afvragen: wie zijn de financierders van Artsen Zonder Grenzen? Afhankelijk hiervan kan je een passende vorm bepalen zoals bijvoorbeeld een infographic, onderzoeksrapport of storytelling.

Je kan je voorstellen dat een donateur die 2 euro per maand doneert geen zin heeft om een onderzoeksrapport van tientallen pagina’s te lezen. Een donateur zal over het algemeen meer belang hebben bij een infographic die een kort overzicht geeft van de geldstromen.

Daarentegen wanneer je een grote subsidie wil aantrekken, dan kan een onderzoeksrapport juist wel een goede keuze zijn. Op deze manier kan een subsidieverstrekker precies zien waar zijn of haar geld naartoe gaat. 

Naast de vorm waarin je jouw impactonderzoek giet, is het ook belangrijk om te kijken naar de frequentie waarin je communiceert over jouw impact. Geef je jouw stakeholders alleen een eindrapport, of voorzie je hen ook van tussentijdse (kortere) rapportages?

Eerlijk communiceren

Bij de presentatie van jouw resultaten is het van belang om transparant te zijn.

  • Besteed aandacht aan zowel de positieve als de negatieve impact, en leg uit hoe je van plan bent om jouw impact te verbeteren.
  • Wees open over de grootte van de effecten, dit om te voorkomen dat een relatief klein positief effect wordt uitvergroot, en een relatief groot negatief effect wordt afgezwakt.
  • Probeer niet te ‘overclaimen’: verbind jouw activiteiten alleen aan de beoogde impact wanneer je dit voldoende aannemelijk is.
  • Leg uit hoe het impactonderzoek is uitgevoerd: hoe zijn de effecten gemeten en geanalyseerd, en wat zijn eventuele tekortkomingen van de meetmethode die is gebruikt?
  • Wees eerlijk over de elementen die je nog niet hebt kunnen onderzoeken en leg uit waarom.

Communiceren met (internationale) standaarden

Het kan interessant zijn om je communicatie te koppelen aan bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals. Dit zijn wereldwijde doelen opgezet door de Verenigde Naties. Deze doelen zijn bij een breed publiek bekend, en dus een belangrijk en begrijpelijk referentiepunt. Je spreekt een taal die overheden, bedrijven, investeerders, en burgers begrijpen.

Wil je meer lezen over impact communicatie? In deze case kun je zien hoe de impact van deze organisatie is gecommuniceerd door middel van een infographic.

Kim Bakker